Techniek, organisatie en gedrag

In het leven draait het om balans, dat is in veiligheid niet anders. Als het gaat om het nemen van maatregelen om veiligheidrisico’s af te dekken, dan wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen technische maatregelen, organisatorische maatregelen en maatregelen gericht op gedrag.

Het is belangrijk is om hier een goede balans in aan te brengen. Je vertrouwt natuurlijk niet alleen op het gedrag van de medewerker als de machine niet veilig is.

De technische basis moet goed zijn, maar het is ook erg belangrijk om oog te hebben voor gedrag en het menselijke aspect. Want juist in afwijkende situaties zoals bij storingen komt het er vaak op aan wat je medewerkers doen.