Veiligheidsprogramma

Je vindt veiligheid belangrijk, maar toch zie je binnen je bedrijf onveilige situaties ontstaan. Collega’s dragen niet altijd de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en je hebt het gevoel dat er nog wel wat stappen gezet kunnen worden op het gebied van veiligheid. Wil je weten welke stappen we kunnen zetten om hiervan los te komen en een blijvende verandering in te zetten? Lees dan verder of neem contact op voor meer info.

Welke resultaten gaan we hiermee bereiken?

Verbeteren veiligheidsbewustzijn

Verbeteren communicatie

Zichtbaar minder onveilige handelingen

Verbetering van feedback op gedrag

Stijgende motivatie bij de medewerkers

Verbetering van zelflerend vermogen

Minder ongevallen

Betere sturing op gedrag

Uit welke stappen kan de dienstverlening bestaan rondom het opzetten van een veiligheidsprogramma?

1. Het organiseren van een cultuurspel om het doel te bepalen

2. Het uitvoeren van een veiligheidscultuurmeting om de huidige situatie vast te stellen

3. Vaststellen van een gestructureerd veiligheidsprogramma met effectieve maatregelen

4. Ondersteuning bij het uitvoeren van het veiligheidsprogramma

Hieronder wordt per onderdeel een korte toelichting gegeven. Dit is altijd maatwerk en wordt verder met je afgestemd. Neem contact op voor meer informatie of een voorstel op maat.

1. Cultuurspel

We beginnen met het vaststellen van het doel, het scherp krijgen van de stip op de horizon. Dit wordt gedaan aan de hand van een cultuurspel met de directie of het managementteam.

Hierbij worden in een sessie van +/- 2 uur vragen beantwoord zoals: Waar staan wij voor op het gebied van veiligheid? Wat belonen, straffen en gedogen we? Welke gewoontes hebben we te doorbreken? Hoe ziet onze eerste mijlpaal, het eerste resultaat eruit?

Met het uitvoeren van het cultuurspel krijg je niet alleen een duidelijk beeld van de huidige situatie, maar ook van de gewenste veiligheidscultuur. Daarnaast wordt er draagvlak gecreƫerd voor zaken die veranderd moeten worden.

2. Meting veiligheidscultuur

Voor de cultuurmeting wordt een representatief deel van de medewerkers uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. De medewerkers kiezen bij 20 onderwerpen de stelling die het beste past bij het bedrijf of situatie. Dit kan gecombineerd worden met groepsinterviews, waarbij ook aandacht is voor de waarden en ongeschreven regels op het gebied van veiligheid. Afhankelijk van jullie situatie wordt bekeken wat de beste aanpak is.

Met het uitvoeren van de veiligheidscultuurmeting krijg je inzicht in het niveau van de veiligheidscultuur van de gehele organisatie, op afdelingsniveau en de verschillende lagen binnen jullie organisatie. Aan de hand van de aandachtsgebieden kunnen we een gericht en gestructureerd programma opstellen om de veiligheidscultuur te versterken.

3. Gestructureerd veiligheidsprogramma

Aan de hand van de weergave van de huidige veiligheidscultuur (Ist) en de doelen uit het cultuurspel (Soll) en wordt gekeken welke gerichte maatregelen effectief zijn om de veiligheidscultuur te versterken. Deze maatregelen worden omgezet in een gestructureerd programma met concreet actieplan waar je mee aan de slag kunt. Wil je dit liever uit handen geven, dan is dat natuurlijk ook mogelijk (zie stap 4).

Voorbeelden van maatregelen die terug kunnen komen in het programma:

  • Vaststellen van concrete en specifieke gedragsregels (life saving rules)
  • Veiligheidscommunicatie opzetten met kwartaalthema’s
  • Invoeren van managementrondes / gedragsobservaties
  • Veiligheid introduceren bij werkoverleg
  • Toepassen van toolboxmeetings
  • Introduceren van safety buddies / safety champions
  • Inzetten van operational excellence op basis van 5S

Na deze stap heb je een concreet actieplan om aan de slag te gaan met het versterken van de veiligheidscultuur.

4. Ondersteuning

Je krijgt natuurlijk de gewenste ondersteuning om aan de slag te gaan met de maatregelen uit het veiligheidsprogramma. Dit kan bijvoorbeeld enkel het geven van de trainingen zijn, maar ook de volledige coƶrdinatie van het project.

Je wordt zoveel ontzorgd als dat wenselijk is jullie!