Stap 1: Cultuurspel

We beginnen met het vaststellen van het doel. Het scherp krijgen van de stip op de horizon. Waar wil je met de organisatie naartoe? Dit wordt gedaan aan de hand van een cultuurspel met de directie of het managementteam.

Hierbij worden in een sessie van +/- 2 uur verschillende vragen beantwoord. Waar staan wij voor op het gebied van veiligheid?

Wat belonen, straffen en gedogen we? Welke gewoontes hebben we te doorbreken? Hoe ziet onze eerste mijlpaal, het eerste resultaat eruit?

Ik help jullie door de sessie in z’n geheel te begeleiden. Door op de juiste momenten door te vragen om voldoende diepgang te creëren. Zodat we samen kritisch kunnen kijken naar wat goed gaat en wat nog beter kan.

Wat kun je verwachten van het cultuurspel?

  • Het cultuurspel is heel waardevol om een goede start te maken met je verbetertraject.

  • Er is een duidelijk beeld van de huidige situatie, maar ook van de gewenste veiligheidscultuur.

  • Er is een gezamenlijk doel vastgesteld met alle betrokkenen personen.

  • Er is commitment om een verandering door te zetten!

Cultuurspel

Het cultuurspel is een mooie eerste stap, maar laten we vooral samen kijken wat er binnen je organisatie nodig is om een verandering in gang te zetten. Bekijk de andere stappen of neem contact op voor meer informatie.

Stap 2: Cultuurmeting

Stap 3: Veiligheids-programma

Stap 4: Ondersteuning