Stap 2: Cultuurmeting

Met de cultuurmeting willen we kijken hoe de organisatie er nu voorstaat. Hoe scoren jullie op het gebied van veiligheid? Maar nog veel interessanter. Wat gaat al goed en met welke onderwerpen kunnen we nog aan de slag?

We willen inzicht, zodat we de initiatieven af kunnen stemmen op jullie specifieke situatie. Zo kunnen we initiatieven bedenken die echt effectief zijn.

Hiervoor wordt een representatief deel van de medewerkers uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. De medewerkers kiezen bij 20 onderwerpen de stelling die het beste past bij het bedrijf of situatie.

Dit kan gecombineerd worden met groepsinterviews, waarbij ook aandacht is voor de waarden en ongeschreven regels op het gebied van veiligheid.

Wat kun je verwachten van de cultuurmeting?

  • Je krijgt inzicht in het niveau van de veiligheidscultuur van de gehele organisatie, op afdelingsniveau en de verschillende lagen binnen jullie organisatie.

  • Aan de hand van de aandachtsgebieden kunnen we een gericht en gestructureerd programma opstellen om de veiligheidscultuur te versterken.

  • De meting geeft inzicht in de huidige situatie, maar kan óók na een periode nogmaals ingezet worden om te meten of er een verandering is ingezet.

Afhankelijk van jullie situatie wordt bekeken wat de beste aanpak is. We gaan samen kijken wat er binnen je organisatie nodig is om een verandering in gang te zetten. Bekijk de andere stappen of neem contact op voor meer informatie.

Cultuurspel

Stap 1 : Cultuurspel

Stap 3: Veiligheidsprogramma

Stap 4: Ondersteuning